Kaarten

Kaart van het grootste gedeelte van Bataasch Braband bevattende de Meyerye ‘s-Bosch (Hendrik Verhees, 1794) Bron; BHIC (2018)