Plattebeek

      Geen reacties op Plattebeek

De waternaam Plattebeek wordt 2x aangetroffen in de omgeving van Esbeek/Hilvarenbeek. Verder onder de zelfde naam op een zestal plaatsen in heel Vlaanderen. Het betreft relatief jonge namen (begin 19e eeuw). Waarschijnlijk een aanduiding voor een ‘vlak of ondiep water’. De Nederlandse voorbeelden duiden op een ‘opdrogende’ beek.

Rivierbeschrijvingen

(1)  Plattebeek (Esbeek)

Het betreft een historische naam voor een riviertje met de huidige naam Aalst. In een akte uit 1803 wordt melding gemaakt van een Plattebeeck in Esbeek. Uit de tekst blijkt dat het op dat moment geen beek meer is maar een weg die ook als waterlossing dienst deed. ‘.. dat deselve Plattebeeck nooyt is opgekart geworden en dat ook aldaer nooyt de schouw is gevoert voor heirbaen of weg zo verre kennelijk.’  Het antwoord van de schepenen is duidelijk. ‘.. dat de Plattebeeck altoos tot een drijf- en vaarweg is gebruikt ofschoon die zekerlijc uit gebrek van bekwaamen slooden ook desdnoods tot een waterlossing diende.’  De betekenis van opgekart is hier ‘ophogen, gaten vullen, egaliseren’.

(2)  Plattebeek (Hilvarenbeek)

De naam Plattebeek is ook bekend uit het oude centrum van Hilvarenbeek. Zie de artikelen  Zuiderbeek en Hilver.

Geraadpleegde bronnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *