Loint

      Geen reacties op Loint

De wetering de Loint werd in volksmond ook de Lunt (ouder Lonk, Lonkt, Leunkt) genoemd en liep aan de zuidkant van; Baardwijk, Waalwijk en Besoijen langs de dorpsranden door de binnenpolders naar het westen, om daar op het laagste punt door een sluis in de winterdijk via de wetering Ratteval af te wateren op het Gantel (Oude Maasje).

De waterloop heeft in eerste aanleg vooral gediend als opvang van kwelwater en werd vermoedelijk gegraven kort na de St.-Elisabethsvloed (1421) als onderdeel van de tweede ontginningsfase van de diverse binnenpolders. Na aanleg van de winterdijk (1450) behielden alle polders zowel een westelijke als de oorspronkelijke noordelijke afwatering, via een zevental heulen ‘afsluitbare duikers in de winterdijk’. Het hoogteverschil in westelijke richting bedroeg ongeveer 80 cm.

Aan de aftakkingen van de Loint waren in de 19e eeuw diverse leerlooierijen gelegen die het heldere water gebruikten voor het ontkalken van de huiden. Zo wordt de Loint in 1874 nog aangehaald voor de vestiging van leerlooierijen, omdat die tweemaal daags vers water ontving uit de haven. Het verschil in eb en vloed werd gebruikt om vanuit de Waalwijkse haven de Loint door te spoelen naar de heulen in de winterdijk. In het oostelijk deel van Baardwijk en het westelijk deel van Besoijen is de Lunt nu nog aanwezig.

Uit oude schepenregisters blijkt dat de oorspronkelijke benaming Loondonksloot is geweest (ca 1580). Niet duidelijk is of de naam ook daaruit is ontstaan. In 1765 heet de wetering Leunkt. Mogelijk zal de oorspronkelijke naam van het stroompje Lonk zijn geweest, met een betekenis van ‘vuil, vies, modderig water’ waarna door door de Fransen de schrijfwijze ‘Loint’ is geïntroduceerd.

Zie ook het artikel met de waternaam Heul.

Kaart van het dorp Waalwijk ten jare 1807 (1948).  Aan de zuidkant de wetering De Loint, aan de noordzijde de winterdijk. Links-boven de haven en drie van de genoemde heulen. BHIC.

De Lunt in Baardwijk rond 1960. Foto uit A van Liempt.

Geraadpleegde bronnen:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *