Keunensloop

      Geen reacties op Keunensloop

De Keunensloop is een waterloop in het stroomgebied van de Beekloop, die op de landsgrens tussen Bergeijk en Lommel ontstaat en vervolgens als Keersop bij Valkenswaard uitmondt in de rivier Dommel. De Keunensloop is een omstreeks 1850 aangelegde afvoersloot van Belgisch bevloeiingswater (de Tweede afvoersloot, 1869). De Keunensloop wordt lokaal ook wel Keunisloop genoemd (naar de uitspraak).

Op de Mayer Heide werden in het midden van de 19e eeuw irrigatiewerken aangelegd door Jean Rombout Keunen. Het via de Keunensloop afstromende water werd in Nederland opnieuw gebruikt voor de bevloeiing van de ontgonnen heidegronden, zodat die als weidegrond en populierenbos konden worden gebruikt. Waarschijnlijk waren de investeringen van Keunen weinig succesvol, omdat irrigaties niet volledig werden voltooid. Het grootste gedeelte van de  nieuwe ontginning werd beplant met naaldhout.

De familie Keunen was een schepenenfamilie die haar 17e-eeuwse oorsprong vindt in Riethoven en Bergeijk. Johannes Keunen (1712-1802) was een Bergeijkse grootgrondbezitter die meerdere watermolens bezat en verpachtte aan derden, in feite een vroege vorm van industrialisering. De Dommelse watermolen behoorde tot zijn bezit. Jean Rombout Keunen was zijn zoon en eigenaar van de watermolen van Westerhoven. Hun nazaten waren oprichters van diverse leer-, sigaren-, bijenwas- en luciferfabrieken in de regio en behoorden tot de grootste werkgevers van Eindhoven.

Kaartfragment: Irrigatie van J.R. Keunen (1869). Bron: Ontwerpkaart tot verbetering der rivieren Dommel, Tongreep, de Keersop en de Beekloop (Waterschap De Dommel, 1869). BHIC Den Bosch. 

Leerlooierij Keunen aan het Stratumseind 81 (1918). Op de voorgrond de samenkomst van stadsgracht en Dommel. Bron RHC-Eindhoven.

Geraadpleegde bronnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *