Weteringloop

      Geen reacties op Weteringloop

De Weteringloop of het Brulstrumke is een gegraven waterloop op de linkeroever van de Reusel  (Diessen). De Weteringloop wordt gevoed door de Reusel waarna deze enkele kilometers stroomafwaarts weer in de zelfde river uitmondt. Het water wordt aangevoerd vanuit het hogere stuwpand van de Voorste Watermolen aan de Turkaaweg (Diessen). De naam ‘wetering’ heeft hier niet de betekenis van een ‘gegraven kanaal’ maar verwijst naar de omstreeks 1795 door de gemeente Diessen aangelegde vloeiweides (weteringen) op de voormalige gemeynt van Haghorst.

De oude techniek van het bevloeien van voedselarme gronden was al eeuwenoud, maar kreeg een korte opleving in de 18e eeuw. Echt succesvol werden de bevloeiingen met beekwater niet. In de loop van de 19e eeuw werd op sommige plaatsen bevloeiing met kanaalwater (Maaswater) mogelijk , maar ook deze bevloeiingen werden eind 19e ingehaald door de komst van kunstmest.

Op 23 januari van het jaar 1805 was er in Diessen groot commentaar op het vernieuwen van de brug in de dijk van Diessen lopende langs het pastoriehuis aldaar naar de heide. Men had nagelaten de brug zo in te richten dat die tevens kon dienen als  schutsluis ter opschutting van het water en te doen blijven staan op den grond ter rechterhand van gemelde dijk gelegen wanneer men van Diessen komt zo en in dier voege als zulks bij hunnen voorzaten is gepraktizeerd geworden. Het antwoord van het Departementaal Bestuur van Brabant was duidelijk: deze brug en sluis is in het jaar 1795 aangelegd, met die hoop van de heide door het overstroomen van het water tot weide voor het vee beter gras zou voortbrengen. Edoch sedert 10 jaren heeft men moeten ondervinden dat dit niet oplevert.

Uit de bewering van de inwoners blijkt dat de door de gemeente in 1795 aangelegde nieuwe vloeiweides werden voorgegaan door oudere varianten. Het was een oud gebruik om bij watermolens het hoogteverschil te benutten voor naastgelegen weidebevloeiingen.

Weteringloop of Brulstrumke (foto Stichting Erfgoed Diessen).

Zie voor Weteringloop ook de artikelen wetering en loop.

Geraadpleegde bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *