Moezel

      Geen reacties op Moezel

In het Latijn is Mosella (Maasje) een verkleinvorm van Mosa (Maas). Vanaf de 8e eeuw wordt de naam Masa gebruikt, die uiteindelijk verandert in Maas. Zowel Maas als Moezel worden ook in Noord-Brabant gebruikt voor de aanduiding van enkele kleinere wateren. Schönfeld (1955) meent dat de namen Maas en Moezel géén geleende vormen zijn van hun ‘grote broer en zus’ maar originelen met een vergelijkbare oorsprong. De waternamen zijn verwant aan veel gebruikte toponiemen: moos, mose, most, mussel en moust, in de betekenis van: vochtig, moerassig of modderig land.

In Brabant kennen we naast Moezel nog twee andere waternamen (Mosloop en Moustenloop) beiden uit de zelfde grondvorm. In Groningen ook in de vorm Mussel (Mussel Aa). In Twente (bij Mander) ook een Mosbeek. In aangrenzend Weert (L) komt Moezel (Moesel) zowel als moeras- en plaatsnaam voor. Ook in Vlaanderen diverse voorbeelden: bij Melkwezer  de vliete of moesbeke (1733),  bij ‘s-Gravenwezel moesbeek (1877), bij Zardinge Mousbeek (1877). 

Kaartfragment: Waterstaatskaart 1877, voor de omgeving Budel.

Rivierbeschrijvingen

(1 ) Moezel (Budel)

De Moezel of Moselloop is een voormalig beekje dat ontsprong op de grens met België, direct ten zuiden van het dorp Budel. Het vormde één van de bovenlopen van de huidige Buulder Aa. De Moezel wordt door Van der Aa (1846) ook wel Moselloop genoemd. Het beekje stroomde voorheen midden door het dorp maar is nu grotendeels verdwenen en opgegaan in het gemeentelijk rioleringsstelsel.

(2) Moustenloop (Spoordonk)

De Moustenbeek stroomt bij het plaatsje Spoordonk (Oirschot) in de Beerze, direct benedenstrooms de Spoordonkse watermolen. Het beekje is genoemd naar het laaggelegen gebied ‘De Mousten’ bij Spoordonk. Het gebied zal voorheen hebben gediend als vloed voor de watermolen.

(3) Mosloop (Baarle-Nassau)

De Mosloop vormt een van de bovenlopen van de Poppelsche Leij. Betreft een enkele 20e eeuwse vermelding in het archief van waterschap De Dommel.

Historische veldnamen

  • Mozik (Mouzek, Mooswijk) buurt onder Duizel (Eersel).
  • Most, inden most (1507) perceel en streeknaam bij Wouw-Roosendaal
  • de Mosten, (1697) een gebied bij Achtmaal en Wernhout.
  • inde mostkens (1561) perceel en streeknaam bij Kruisland.
  • Moesstuk een laag ontoegankelijk terrein in Luyksgestel.
  • Moesdijk (Moosdyck) is een buurtschap ten zuiden van Weert (L).
  • Moesel is een buurtschap ten zuiden van Weert (L) gelegen in de Moeselpeel.
  • Moeselpeel is een natuurgebied bestaande uit peelvenen direct ten zuiden van Weert (L)

Moeselpeel. Bron kadasterkaart 1811-1832

Geraadpleegde bronnen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *