Nete

      Geen reacties op Nete

De Nete is een rivier in België in het stroomgebied van de Schelde. De Kleine Nete ontspringt  in de Belgische Kempen, één van de zijbeken (de Wamp) ontspringt net over de grens in Nederlands gebied (in de Reuselse Moeren).  De waternaam Nete komt algemeen voor in heel Europa, maar is niet aangetroffen in Noord-Brabant. Of het zou in Netersel (nittersel, 1219) moeten zijn, een dorp aan het riviertje de Beerze, waarvan algemeen wordt aangenomen dan het ‘nederwaarts van Bladel gelegen plaats’ betekent (en dus géén waternaam).

In het stroomgebied van de Nete worden vele wateren als zodanig aangeduid; Voorste-, Achterste, Zwarte-, Witte- Kleine-, Grote-, alsmede velen met een geografisch aanduiding. Neet, Neetje is in de bovenloop van de Kleine Nete algemene aanduiding geworden voor klein stromend water. De oudste attestaties voor de Vlaamse Nete zijn; Hnita (726), Nita (1008), Neta  (1221). Voor de etymologie zijn er diverse verklaringen:

  1. Naar Förstemann (1856) in de betekenis van nederwaarts lopend.
  2. De blanke, glanzende. Een deel van de Nete bij Retie noemt nu nog de Blanke Neet of Witte Neet. Het is vrij gebruikelijk om rivieren naar hun kleur aan te duiden, zeker als andere rivieren in de omgeving met; donker/zwart/grijs worden aangeduid.
  3. Het meest geaccepteerd is de verklaring van H. Krahe (1956) dat Nete is afleid uit Indo-Europees *nid in de algemene betekenis van stromen.

Geraadpleegde bronnen

  • A. Greule: Gewässernamenbuch; Etymologie der Gewässernamen und der zugehörigen Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen (2014).
  • F. van Veen en N. van der Sijs: Etymologisch woordenboek (1997).
  • J. van Gorp: Riviernamen in de Kempen (1936).
  • P. Kempenaars, K. Leenders, V. Mennen, B. Vannieuwenhuyze: De Vlaamse waternamen, verklarend woordenboek deel 1 (2016) en deel 2 (2018).
  • M. Schönfeld: Nederlandse waternamen: Amsterdam (1955).
  • E. Förstemann: Altdeutsches Namenbuch (1856).
  • H. Krahe: in Beiträge zur Namenforschung (1956).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *