Rel

      Geen reacties op Rel

Rel (Relle) is als waternaam vooral bekend als kustwoord. Het zijn meestal korte, gegraven, snel stromende  beekjes die kwelwater uit de duinen laten afstromen naar een lager gelegen gebied, meestal een polder. Vroeger waren deze beekjes algemeen maar als gevolg van drinkwaterwinning en bebouwing, zijn de meeste verdwenen. Enkele voorbeelden zijn het bekende Duinrell (Wassenaar) en de Rel (Aardenhout). In Noord-Brabant slechts één historische waarneming. Zie voor een meer algemene beschrijving van Rel ook onder de waternaam Rul.

Rel (Aerdenhout)

De Rel bij Aerdenhout. Detail uit de kaart van Melchior Bolstra uit 1746.
Pieterse (2014). Bron kaart: Collectie Hoogheemraadschap van Rijnland, A 4484.

Rivierbeschrijvingen

(1) Relaer (Tilburg)

Historische waarneming van Relaer bij Tilburg (1548). Ook; Rillaar (1146), Rienlaar (1146), Rylaer (1509). Zie verder artikel onder de waternaam Rul.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *