Schutlaken

      Geen reacties op Schutlaken

Een schutlaken is een keersluis in een (binnen)polderdijk of uitmonding door een rivierdijk, soms als synoniem voor stuw. Schutlaken behoort bij het werkwoord schutten in de betekenis van modern stuwen. Het tweede deel van het woord -laken behoort bij werkwoord lekken ‘spuien, wegsluizen’. Zie het artikel over de waternaam leek.

Een voorbeeld uit Oost-Brabant is Schutlaken (1326)... de wetering voegde zich samen met de Osscher wetering bij ’t Schutlaken’ de keersluis in de Hertogswetering tussen de Osse Kade en de Leuterdijk. Op bijgaande kaart is de kade tussen twee polders vermeld als Schutlakendam.

Het woord heeft minstens 700 jaar stand kunnen houden, immers nog in de 20e eeuw werden de stuwen in  de Hapse Sloot (Lage Raam) en de Tongelreep bij Drie Bruggen (Valkenswaard) nog schutlakens genoemd.

Kaart van de polder Van der Eigen getekend door Johan Camp. Origineel: “Caart figuratief van de polders van Nuland, Rosmalen en Orthen, vervattende de Polder van der Eigen, met derzelver wateringen, molen en sluizen, mitsgaders de Weerscheut Schutlakensen Dam en Teffelse Watering, welke buiten deser polder gelegen zijn” Datering: ca. 1790.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *