Spreeuwel

      Geen reacties op Spreeuwel

Spreeuwel is een buurtschap van Westelbeers (Oirschot). Oorspronkelijk een waternaam, maar deze wordt nu als zodanig niet meer in Brabant aangetroffen. In Duitsland (Sachsen) wordt het op diverse plaatsen wel als riviernaam Spree aangetroffen (fluminus Sprewa, 965). Als toponiem  aangetroffen in Vlaanderen tussen Mol en Retie; ‘Spreeuwelse coey Rhetywaerts’. Het buurtschap Spreeuwel ligt op de plaats waar de Feldbiss-breuk het beekdal van de Grote Beerze doorsnijdt, en sterke kwelverschijnselen optreden. In de zelfde functionele betekenis als de toponiemen; Spruit, Spreng, Zijp en Wijst.

Uit Middel-Nederlands sprewe (1287), spreeuwe (1562), spreeu (1608). Ook als werkwoord spraaien in de betekenis (sproeien, spuiten, sprenkelen, strooien) Op basis van Germaans *sprewo. Het ww spraaien is vanaf de 16e eeuw uitgestorven, verwant met modern sprengen en sproeien.

Bron: Spreeuwel op de Militaire kaart (1841).

Geraadpleegde bronnen

  • K. Rombouts: Vlaams natuurreservaat Ronde put en omgeving, beheerplan (2012).
  • M. de Vaan: Digitale etymologieën, toevoegingen bij het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (2020).
  • A. Greule: Deutsches Gewässernamenbuch (2013).

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *