Strabelle

      Geen reacties op Strabelle

Strabelle is de oude naam van één van de bovenlopen van de Groote Beerze, waarschijnlijk de huidige Goorloop. In 1433 worden in een document de gebieden Elmt en de Brand bij Bladel genoemd  .. met een stuk heide langs de beek Strabelle naar Middelbeek uitstrekkende  genoemd  in een geschil over het eigendom.

In 1173 schenken de gebroeders Gerungus en Gozelinus, heren van Altena, aan de  Norbertijnen van Postel een huizing op Vorsel (Bladel) met 12 morgen grond. Door latere schenkingen groeit tot het landgoed uit tot een uitgestrekt goed met bossen, heiden, moeren, weiden en bouwland. Dit cijnsvrije eigendom werd ook wel  … Elmet met dezes aankleve of Eymstergoor … genoemd.

Strabelle kan uit het latijn worden vertaald als ‘de kleine grijze’ wat overeenkomt met de huidige kleuraanduiding ‘goor’ in Goorloop. Op de Verheeskaart (1794) wordt deze waterloop aangeduid als Geijseloop.

Detail van de Meierijkaart  van Hendrik Verhees (1794).

Geraadpleegde bronnen

  1. Ignatius Welvaarts, Prior, Bibliothecaris en Archivaris der Abdij Postel-Molle, Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven van Postels abdij, Eindhoven, Brabant boeken (1890).
  2. Hendrik Verhees: Kaart Figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch Braband, bevattende de Meyerye van ’s Bosch, bestaande in de vier kwartieren, enz. (1794)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.