Ulp

      Geen reacties op Ulp

Ulp verwijst naar een oude veldnaam voor ‘nat gebied, waterrijk weiland, broekgebied, moeras’. Vergelijk deze naam met het Vlaamse riviertje de Hulpe, Olpe (1399), Ulpe (1418) bij Zichem (Vlaams-Brabant) en de plaatsnaam Ulbeek. Kempenaar (2016) noemt voor de etymologie Middel-Nederlands; ul, oel en Rijnlands; ul, ol, uhl, ohl, nultrap van het werkwoord ‘opwellen’ met p-suffix van Germaans apa  ‘water’.

Van Berkel en Samplonius (2018) noemt voor ool ‘land aan water, vochtig laagliggend land’.
Nnl. oel ‘broek of moeras’1, oostfri. ôl ‘kom, inzinking, waterloop’, nhd. Auel. Vergelijk ook de riviernaam Öhl in het stroomgebied van de Geul (L). Als veldnaam wordt ul ook enkele keren in Noord-Brabant aangetroffen in de vorm Ul-ling; in Rosmalen het Uling tussen Kruisstraat en Nuland en Ullingen buurtschap bij Sint-Anthonis

Zie ook het artikel onder de waternaam Ulpersloot (Empel).

Bronnen

  • https://etymologiebank.nl/trefwoord/oel
  • J. van Gorp: Riviernamen in de Kempen (1936).
  • P. Kempenaars, K. Leenders, V. Mennen, B. Vannieuwenhuyze: De Vlaamse waternamen, verklarend woordenboek deel 1 (2016) en deel 2 (2018).
  • M. Schönfeld: Nederlandse waternamen: Amsterdam (1955).

Kadastrale kaart van Empel. De kleine polder ligt tussen dijken ingeklemd tussen de Maas en het tracé van de Beerze Maas. (1872). De hoogste gronden langs De Hengstum liggen langs de Maasdijk, de lagere gronden in de Korte Beemden. Bron: BHIC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *