Moerwater

      Geen reacties op Moerwater

Het Moerwater, super fluvium Moirwater (992), in de buurt van Leur, verdwenen moervaart nabij de huidige Leurse Vaart. De Leurse Vaart is 5,5 km lang en loopt van Leur naar de rivier de Mark. In Leur is een haventje.

In 992 schonk Hilsondis aan de abdij Torn o.a.: ‘castellum Sprundelheim cum omni integritate, sicut situm est super fluvium Moirwater’. Ten tijde van nuyts (omstreeks 1700) was de Moervaart nog ‘bescheidenlijk te zien’, terwijl men nog een ‘omwaterde plaats’ aanwees onder het gehucht Vorne (Vorenseinde), waar het kasteel zou hebben gestaan. De plaats Sprundel was oudtijds volkrijk en bloeiende door de turfnering, doch ging achteruit, toen deze zich naar Etten en Leur verplaatste en de Leursche vaart gegraven was.

Geraadpleegde bronnen

  1. Jan Kalf: De monumenten in de voormalige baronie van Breda (1973)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *