Waterleiding

      Geen reacties op Waterleiding

Waterleiding wordt in de moderne betekenis vooral gebruikt voor het  buizenstelsel waarmee drinkwater wordt getransporteerd. Tot in het midden van de 20e eeuw was waterleiding nog de algemene aanduiding voor een waterloop of watergang. In officiële documenten van gemeenten en waterschappen, zoals waterleggers, werd toen nog gesproken over “de staat der waterleidingen”. Nu nog slechts incidenteel voortkomend als waternaam, zoals in Laarakkerse Waterleiding.

Zie het artikel onder de waternaam Lei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *