Waterleiding

      Geen reacties op Waterleiding

Zie voor een algemene verklaring het artikel met de waternaam lei.

Als tweede lid komt de waternaam lei voor in waterleiding. Waterleiding wordt in de moderne betekenis vooral gebruikt voor het  buizenstelsel waarmee drinkwater wordt getransporteerd. Tot in het midden van de 20e eeuw was waterleiding nog de algemene aanduiding voor een waterloop of watergang. In officiële documenten van gemeenten en waterschappen, zoals waterleggers, werd toen nog gesproken over “de staat der waterleidingen”. Nu nog slechts incidenteel voortkomend als eigennaam, zoals in Laarakkerse Waterleiding.

(1) Laarakkerse waterleiding (Beers)

De Laarakkerse Waterleiding is een beek in het stroomgebied van de rivier Raam. De beek ontspringt in het gehucht Laarakker (Haps) en stroomt daarna in westelijke richting om als nabij kasteel Tongelaar uit te monden in de lage Raam.

Kaart van het Land van Cuijk (1760). De Laarakkerse Waterleiding is aangegeven als moerassige laagte nabij Baardonk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *