Werft

      Geen reacties op Werft

Werft is als waternaam in Noord-Brabant zeldzaam en wordt historisch slechts twee keer aangetroffen. In de omgeving van Tilburg historisch als waternaam (1531). In Vlaanderen modern als Werftloop (2x), in Duitsland modern als Werft- in combinatie met; beek, bruch, graben, kolk en pfuhl. Duidt altijd een gebied aan dat met wilgenbos is begroeid. Uit deze betekenis zijn plaats- en waternamen ontstaan. De oudste Brabantse vermelding is Werfelt  (wilgenveld) te Princenhage (1295).

Werf is een lokale aanduiding voor de boomsoort wilg, in het bijzonder waterwilg (Salix caprea). Als collectief in werft (wilgenbos, plaats waar wilgen groeien). Volgens Buiks (1997) is de naam in de late middeleeuwen in Brabant ook overgegaan in wurft/wulft, zoals bij de Wurftvennen te Zundert (1699). In Drenthe ook als; worg, wùrg. Elders ook als wirf en warf(t). Schönfeld noemt verder nog Werfflesch op de Veluwe bij Kootwijk, waarbij –fles (Brabants flaas) is ontleend aan het Franse flache (plas, poel).

De etymologie van werft is zeer oud. Debrabandere (2011) noemt werf (wurvenhout, wervenhout, werfhout) in de grondbetekenis van; draaibaar, buigbaar takje. Vaak werd waterwilg gebruikt voor het maken van vlechtwanden in huizen, manden en roedes.

Rivierbeschrijvingen

(1 ) Die Werft (Tilburg)

Werft komt voor als historische waternaam in Tilburg voor een waterlaat die Werft (1531). De waterloop vormde de grens van de oude herdgangen ‘de Rijt’ en ‘het Zandt’. In de Legger der waterleidingen uit 1869 heet deze waterloop Oude Leij. De Werft mondde noordwestelijk van Tilburg uit in de Donge. De waterloop is nu vrijwel geheel verdwenen, alleen  in het bosgebied ten oosten van de Burgemeester Baron Van Voorst tot Voorstweg ligt nog een restant. De benedenloop heet op de kaart van Diederik Zijnen (1760) Broeksloot en op de kadasterkaart van 1832 Treksloot. Deze benamingen en het rechte beloop doen vermoeden dat dit gedeelte gegraven is. Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 1964 is deze waterloop gebruikt voor de afvoer van rioolwater uit het westelijk stadsdeel naar de vloei- en drainagevelden in de Witsie. Zie ook het artikel over Blauwloop.

Historische veldnamen

  • Omgeving Princenhage en Zundert; Werfbos, Werfven, Werfakker, Werfbraak, Werfhaag, Werfveld,, Werfblok, Wervenschot, Wervensgoor, Gemeijn werft, Hoge Werf.
  • In de omgeving van Tilburg; waterlaat die Werft (1531).
  • Nabij Cuijk; dat Werffelt ende op die Haert (1420).

Geraadpleegde bronnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *