Vliert Wetering

      Geen reacties op Vliert Wetering

De Vliert Wetering lag ten noorden van het dorp Genderen en vormde de ontwatering van de Genderensche Polder. Zie voor een algemene beschrijvingen het artikel onder de waternaam Vlier. Door herverkaveling en dorpsuitbreiding verdwenen (verplaatst).

Voor de aanleg van de Bergsche Maas vormde het gebied tussen Heusden en Genderen een uitgestrekt gebied met natte weilanden en polders in de bedding van het Oude Maasje. Nabij Genderen aangeduid als Vlierdblok aan de Oude Wetering. Vliert wordt wisselend met een -d of met een -t geschreven. De kleine dorpen lagen op de hogere oeverwallen van de verlaten bedding van de Oude Maas en waren al voor de afsluiting omstreeks 1273 bewoond (Braams, 1995). De vliergronden betreffen waarschijnlijk de iets later ontgonnen en lager gelegen komgronden nabij de dorpen. In oude attestaties komen de namen Vliert (Genderen, 1438), Grote Vliert (Drongelen, 1474), Vlydert (Heesbeen, 1359) en Vliert Polder (1900) regelmatig voor. Nu nog als veldnaam Vlierd ten zuiden van de Bergse Maas bij Heesbeen en als Vliert-Wetering bij Genderen.

Vlierdblok en Vliert Weteren voor de aanleg van de Bergsche Maas. De wetering lag ten noorden van Genderen, het Vlierblok ten zuiden (verdwenen met de aanleg van de Maas. Bron: Waterstaatskaart Geertruidenberg-2 (1877).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *